วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

 

640504_030.jpg

มุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๗๐ ปี ๔๘ พรรษา พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

         เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง มอบหมายให้พระครูศรีธัญญาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี น้อมนำแจกันดอกไม้พร้อมเครื่องไทยธรรม ถวายมุทิตาสักการะแด่พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๗๐ ปี ๔๘ พรรษา ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสนี้ นางสาวสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมเข้ากราบถวายมุทิตาสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน

 

640504_031.jpg

มุทิตาสักการะเจ้าคณะตำบลคลองสี่, เลขานุการเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง และเจ้าอาวาสวัดเกิดการอุดม ในโอกาสได้รับมอบตราตั้ง

       เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกเข้ากราบถวายมุทิตาสักการะในโอกาสที่พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบตราตั้งแต่งตั้งให้ “พระมหาสุราช ชาติชญฺโญ” เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นเจ้าคณะตำบลคลองสี่ “พระมหาสุทธินารถ ญ าณชโย” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างภพ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี และ “พระมหาประดิษฐ์ สุขวโร” เป็นเจ้าอาวาสวัดเกิดการอุดม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

640504_032.jpg

มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือประชาชนผ่านรายการหมออาสา

     เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเป็นสาธารณสงเคราะห์แก่คณะทำงานรายการ “หมออาสา by talknews online” ซึ่งรูปแบบการผลิตรายการเน้นช่วยเหลือสังคมและผู้ประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิต โดยที่ผ่านมาคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้ร่วมมอบชุดส่งแรงใจ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค สนับสนุนรายการนี้มาอย่างต่อเนื่อง

 

640504_033.jpg

ภาคีฯ จับมือจัดโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม “สัจจะต่อความดี อานุภาพพลิกโลก”

        เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศาลาธรรมสีมา ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จ.นครราชสีมา ร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาและเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ดำเนินงานโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม “สัจจะต่อความดี อานุภาพพลิกโลก” โดยใช้องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาจากหนังสือบทเทศน์สอน “สัจจะต่อความดี อานุภาพพลิกโลก” ของหลวงพ่อทัตตชีโว วัดพระธรรมกาย เป็นแม่บทการเรียนรู้ทางทฤษฎี ต่อยอดสู่การฝึกปฏิบัติในชีวิตให้เป็นความประพฤติอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้ยึดมั่นมีสัจจะต่อความดี

 

640504_034.jpg

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตปริญญาเอก มจร

        เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารอุดมสิทธินายก วัดบางอ้อยช้าง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ “การสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยหลักพุทธธรรม และเครื่องมือ ๕ส” ขับเคลื่อนด้วยโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ซึ่งมีคณาจารย์และนิสิตผู้เรียนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๐ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายตามโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานภายในประเทศ

 

640504_035.jpg

ชาวพุทธคลองสาม-คลองสี่สืบสานพุทธประเพณี ทำบุญสงกรานต์แบบ New Normal

      เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดสายสุวพรรณ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีงานบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ ก่อพระเจดีย์ทราย เพื่อถวายทรายสร้างวัด และทอดผ้าป่าสามัคคีเติมเต็มกองทุนเทคอนกรีตฐานรากสร้างอุโบสถ วัดสายสุวพรรณ โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในเขตพื้นที่ ต.คลองสาม และ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เข้าร่วมงานบุญพิธี ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และไดร้ บั เกยี รตจิ าก พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยการประสานจัดงานของสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง และภาคีเครือข่าย “บวร”

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร