วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ปลื้มบุญประกอบสิริปทุมทิพย์

ทบทวนบุญ
เรื่อง : หนูนา

 

ปลื้มบุญประกอบสิริปทุมทิพย์


640504_021.jpg

           พิธีประกอบสิริปทุมทิพย์จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญเป็นตัวแทนหมู่คณะอัญเชิญดอกบัวสีทองจำนวน ๘๑ ดอก ส่งต่อแด่คณะสงฆ์เพื่อนำไปประกอบกันเป็นส่วนยอดของพระเจดีย์ ที่เรียงรายลดหลั่นอย่างสวยงาม จำนวน ๘ ชั้น และในวันธรรมชัย วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ สิริปทุมทิพย์ที่ประกอบเสร็จแล้วนี้ จะนำไปประดิษฐานบนส่วนยอดของเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ เมื่อนั้นเราจะได้ทำพิธีฉลองพระเจดีย์ เนื่องในโอกาสที่ร่วมกันสถาปนาเจดีย์เสร็จสมบูรณ์

           คราใดที่เราได้มองเห็นพระเจดีย์นี้ ก็ขอให้เราปลื้มปีติใจ ภาคภูมิใจ ที่มีส่วนร่วมในการสถาปนาเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ พระเจดีย์ที่สร้างขึ้นในวาระครบ ๔๘ ปี วัดพระธรรมกาย หรือครบ ๔ รอบ ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๑

640504_022.jpg

640504_023.jpg

640504_024.jpg

640504_025.jpg

640504_026.jpg

640504_027.jpg

640504_028.jpg

640504_029.jpg

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร