วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันที่ดีที่สุดในชีวิต คือ วันไหน ?

 

วันที่ดีที่สุดในชีวิต คือ วันไหน ?

640317_027.jpg

         หลายคนคิดว่า วันที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือ วันที่เราเป็นมหาเศรษฐีของโลก วันที่ได้เป็นประธานาธิบดี วันที่ได้เป็นรัฐมนตรี หรือได้รับตำแหน่งต่าง ๆ

       แต่แท้จริงแล้ว วันที่เราประสบความสำเร็จในทางโลกนี้ ก็แค่ถือเป็นวันดีวันหนึ่งเท่านั้น เพราะวันที่ดีที่สุดในชีวิต ก็คือ วันที่เราบรรลุธรรม เข้าถึงพระธรรมกายในตัว เพราะการบรรลุธรรมจะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริง เราจะได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต

        เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตลอดการสร้างบารมี นับภพนับชาติไม่ถ้วน พระองค์เคยมีฐานะสูงส่ง เช่น เป็นอภิมหาเศรษฐี เป็นกษัตริย์ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ และเคยเป็นมาทุกฐานะแล้ว แต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้ ก็ทำให้พระองค์พ้นทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้เลย

          จนท้ายที่สุด พระองค์ก็เลือกที่จะสละฐานะที่สูงส่งออกบวช จนได้มีวันที่ดีที่สุดก็คือ วันที่พระองค์เข้าถึงธรรม และตรัสรู้ หมดกิเลส โดยไม่ต้องมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทนทุกข์ในวัฏสงสารอีก

          ฉะนั้น ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ ก็ควรหมั่นประพฤติธรรม เพื่อให้เรามีวันที่ดีที่สุดในชีวิต ตามอย่างพระพุทธองค์

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร