ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล ถวายวัดทั่วประเทศประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2559

พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล ถวายวัดทั่วประเทศ
วันที่ 28 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ ปะรำพิธี หน้าหอฉันคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย

จัดโดย สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ

 

กำหนดการหล่อเทียนพรรษามหามงคล ถวาย 3,323 วัด

07.30 - 09.00 น. เปิดบริการหล่อเทียน (ไม่มีพิธีกรรม)
09.00 - 09.45 น. พิธีหล่อเทียนพรรษา เจริญพระพุทธมนต์และถวายไทยธรรม พระ 9 รูป
09.45 - 12.30 น. เปิดบริการหล่อเทียน (ไม่มีพิธีกรรม)
12.30 - 13.00 น. เปิดบริการหล่อเทียน (ไม่มีพิธีกรรม)
13.00 - 13.45 น. พิธีหล่อเทียนพรรษา เจริญพระพุทธมนต์และถวายไทยธรรม พระ 9 รูป
13.45 - 17.30 น. เปิดบริการหล่อเทียน (ไม่มีพิธีกรรม)

 

กำหนดการเฉพาะวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

13.00 - 13.45 น.พิธีถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์ทั่วประเทศ (ที่หอฉัน)

- กล่าวคำถวายเทียนพรรษา
- ถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์

 

ประเพณีหล่อเทียนพรรษาเกิดขึ้นได้อย่างไร?
การหล่อเทียนพรรษา

     เทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียน

     เทียนพรรษา คือ เทียนขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษกว่าเทียนชนิดอื่น สำหรับจุดในโบสถ์ตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕)

        การทำเทียนพรรษา มีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับ จากการนำรังผึ้งมาต้มเอาขี้ผึ้งไปฟั่น เป็นเทียนนำไปถวาย พระภิกษุ เอาเทียนเล่มเล็ก ๆ หลาย ๆ เล่ม มามัดรวมกันเป็นลำต้นคล้ายกับ ต้นกล้วย หรือลำไม้ไผ่ แล้วนำไปติดกับฐาน ซึ่งการมัดรวมกันแบบนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่นิยมเรียกว่า ต้นเทียน หรือต้นเทียนพรรษา

 

อานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษา

      การถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบ ๆ มาเป็นเวลาช้านานเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้นเมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงค์ คือ

     1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
     2. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ
     3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี
     4. เจริญไปด้วยมิตรบริวาร
     5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
     6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว
     7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์
     8. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน

 

คำอฐิษฐานจิตหล่อเทียนพรรษามหามงคล