ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการ 131 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2558 

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2558

กำหนดการ 131 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2558 

ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 

กำหนดการ 131 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย  วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2558   ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


ภาคเช้า 
06.40 น. พิธีตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยาย ฯ

ภาคสาย
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
11.45 น. พิธีกล่าวคพถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

ภาคบ่าย
12.15 น. รายการสู้ต่อไป
13.30 น. พิธีจุดเทียนใจ ไฟนิรันทร์ อนันตชัย
               - ปฏิบัติธรรม / อบิษฐานจิต / แผ่เมตตา
14.40 น. พิธีรับถวายปัจจัยบูชาธรรม
               - ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท
16.00 - 16.15 น. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย ฯ


หมายเหตุ
1. เปิดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำ ฯ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ฯ เวลา 11.00 - 12.30 น.
2.เปิดมห้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำ ฯ ณ มหาวิหารคุณยาย ฯ เวลา 16.00 - 18.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-831-1000

 


      วันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘เป็นวันสำคัญที่มหาชนทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันรำลึกถึงมหาปูชนียาจารย์ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร เพราะ
วันนี้เป็นวันคล้ายวันบังเกิดขึ้นด้วยกายเนื้อของท่าน ครบ ๑๓๑ ปี ดังนั้นเหล่าศิษยานุศิษย์และผู้มีบุญทั่วโลกจึงรวมใจกันน้อมบูชาธรรมท่านด้วยการบำเพ็ญบุญกุศล พร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นกตัญญูบูชา

      พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ถือกำเนิดขึ้น ณ แผ่นดินรูปดอกบัวซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในตระกูลที่ทำธุรกิจค้าข้าว แม้ในวัยเด็กท่านเป็นคนขยันขันแข็งช่วยเหลือครอบครัว แต่เมื่อถึงวัยหนุ่ม ท่านมองเห็นชีวิตทางโลกว่ายังไม่ใช่ทางหลุดพ้นท่านจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเข้าสู่ชีวิตของนักบวช โดยไม่ยอมหันหลังกลับสู่ความเป็นผู้ครองเรือนอีก และนับตั้งแต่ท่านเข้าสู่เพศสมณะท่านได้ศึกษาทั้งด้านพระปริยัติและด้านปฏิบัติและด้วยความมุ่งมั่นที่จะทั้งได้รู้ได้เห็นธรรมท่านจึงสละชีวิตของท่านเป็นเดิมพันทำสมาธิภาวนาจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกาย และค้นพบวิชชาธรรมกายอันเป็นแก่นแท้ดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาที่สูญหายไปให้กลับคืนมาอีกครั้ง

 

" เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำ จะเกิดมาทำอะไร
อ้ายที่อยากมันก็หลอก อ้ายที่หยอกมันก็ลวง ทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใย
เลิกอยากลาหยอก รีบออกจากกาม เดินตามขันธ์สามเรื่อยไป
เสร็จกิจสิบหก ไม่ตกกันดาร เรียกว่านิพพานก็ได้ "

พระมงคลเทพมุนี

 


      การค้นพบของพระเดชพระคุณหลวงปู่ถือเป็นการคน้ พบวิชชาที่จะนำ ประโยชน์สุขอันแท้จริงมาส่ชูาวโลก เป็นวิธีการที่จะเข้าถึงพระธรรมกายภายใน อันเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมของมนุษย์ทุก ๆ คน ที่จะช่วยให้สามารถยกตนจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าได้

      นอกจากนั้น พระเดชพระคุณหลวงปู่ยังเป็นบุคคลผู้เลิศ ที่ตั้งมโนปณิธานจะปราบมารปหานกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ ดังที่พวกเราทั้งหลายกล่าวถึงท่านด้วยความเทิดทูนว่า “พระผู้ปราบมาร”

      อนึ่ง ถึงแม้พระเดชพระคุณหลวงปู่พบทางหลุดพ้นแล้ว แต่แทนที่ท่านจะปลีกตัวออกแสวงหาความวิเวกอยู่ลำพังตามป่าเขา และปฏิบัติตนไม่ข้องเกี่ยวกับชาวโลก ในทางตรงข้ามท่านกลับมีเมตตากรุณาอย่างมหาศาลที่จะยืนหยัดอยู่ในเมือง ทำหน้าที่ค้นวิชชาและเผยแผ่การปฏิบัติเพื่อยังประโยชน์แก่ประชาชนในสังคมเมือง อุทิศตนเพื่อการเทศนาสั่งสอนและการปฏิบัติธรรมอย่างเด็ดเดี่ยว
 

 

      พระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นแบบอย่างแห่งพระภิกษุผู้ประพฤติปฏิบัติตรงต่อเส้นทางพระรัตนตรัย เป็นแบบอย่างแห่งธรรมปฏิบัติเป็นผู้ “รู้จริง” รู้แล้วปฏิบัติได้และสั่งสอนได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการสักการะยกย่องในฐานะแห่งมหาปูชนียาจารย์

      ปัจจุบันนี้ แม้พระเดชพระคุณหลวงปู่ละสังขารไปนานถึง ๕๖ ปีแล้ว แต่เกียรติคุณของท่านกลับขจรขจายกว้างไกลไปทั่วโลกมหาชนยังเคารพนับถือท่านไม่เสื่อมคลาย และต่างพากันไปสักการะรูปหล่อทองคำของท่าน ณ วัดพระธรรมกาย หรือตามอนุสรณ์สถานของท่าน ทั้งที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรีที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และต่างมุ่งนำคำสอนไปลงมือปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรม พร้อมทั้งอธิษฐานขอให้ได้รู้ได้เห็นธรรมตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เข้าถึง
 


 

  ในวาระวันคล้ายวันเกิดครบ ๑๓๑ ปี เหล่าศิษยานุศิษย์ขอน้อมบูชาพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมารด้วยการไปปฏิบัติธรรมร่วมกันในวันที่ ๑๐ ตุลาคมที่วัดพระธรรมกายและวัดสาขาทั่วโลกเป็นการปฏิบัติบูชา และร่วมบุญกฐินบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นอามิสบูชา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-831-1000