ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

การเตรียมตัวและข้อควรรูในการโปรยกลีบกุหลาบต้อนรับพระธุดงค์ อัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วันที่ 2 - 6 เมษายน พ.ศ. 2555

วันที่ 30 มีค. พ.ศ.2555


 

การเตรียมตัวและข้อควรรู้ในการโปรยกลีบกุหลาบต้อนรับพระธุดงค์ วันที่ 2 - 6 เมษายน พ.ศ. 2555ขั้นตอนการโปรยกลีบกุหลาบ

ควรโปรยกลีบกุหลาบให้หนาแน่น ตั้งแต่พระธุดงค์รูปแรก จนถึงรูปสุดท้าย โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. สำรวจพื้นที่ที่เราจะโปรยกลีบกุหลาบ ว่ามีมีสิ่งแหลมคมที่อาจเป็นอันตรายต่อพระธุดงค์ เช่น ก้อนกรวน
    ก้อนหิน ขั้วดอกกุหลาบ หรือไม่ ถ้ามีให้เก็บออกให้หมด

2. จะมีเจ้าหน้าที่เตรียมกลีบกุหลาบไว้ให้ในพื้นที่ จำนวน 3 ถุงต่อ 1 เมตร ถุงแรกให้เริ่มโปรยเมื่อมองเห็น
    ขบวนรถอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ โดยให้โปรยกุหลาบบนแนวกลางทางเดินของพระธุดงค์ ส่วนอีก 2 ถุง
    ให้โปรยเมื่อพระธุดงค์เดินแล้ว โดยทยอยโปรยเติมในพื้นที่ที่เห็นว่ากลีบกุหลาบเริ่มบางลง 
    การโปรยให้โปรยที่ช่องว่างระหว่างช่วงของพระธุดงค์ ไม่โปรยลงบนเท้าพระธุดงค์ 


3. เมื่อพระธุดงค์เดินผ่านไปทั้ง 1,500 รูป ให้เก็บกลีบกุหลาบไว้ระลึกถึงบุญที่เราได้มาร่วมพิธีอัญเชิญ
    หลวงปู่ทองคำ และช่วยกันม้วนเสื่อนำไปรวมไว้ที่ป้ายหลักกิโล


4. ตลอดเส้นทางที่คณะพระธุดงค์เดินผ่าน ให้กล่าวคำว่า สาธุ โดยให้ดังออกมาจากศูนย์กลางกาย
    เพื่อร่วมอนุโมทนากับพระธุดงค์ โดยไม่ชวนท่านคุย 


ข้อควรรู้ในการมาโปรยกลีบกุหลาบต้อนรับพระธุดงค์

1. สวมชุดขาวสุภาพมาร่วมพิธี
2. เตรียมอุปกรณ์รองนั่งมาด้วย เช่น เสื้อ ผ้าปู พลาสติกรองนั่ง
3. นั่งห่างจากเสื่อที่ท่านจะเดิน 15 เซ็นติเมตร
4. เตรียมเฉพาะกลีบกุหลาบมาโปรยเท่านั้น และเอื้อเฟื้อกลีบกุหลาบแก่ผู้มาใหม่ที่ไม่ได้เตรียมกุหลาบมา
5. ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรแก่สาธุชนผู้ที่มาโปรยกลีบกุหลาบเป็นครั้งแรก ด้วยการต้อนรับเชื้อเชิญและ
    ให้คำอธิบาย พร้อมทั้งเอื้อเฟื้อที่นั่งและกลีบกุหลาบ
6. เมื่อพระธุดงค์เดินผ่านมา ให้หุบร่ม ถอดหมวก และนั่งลงเพื่อแสดงความเคารพ