สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฐมกฐิน ประเทศแคนาดา

 

      

 

          เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดงานบุญทอดกฐินสามัคคี ซึ่งเป็นปฐมกฐิน ในประเทศแคนาดา มีสาธุชนไทย ลาว กัมพูชา พม่า จีน และชาวพื้นเมืองมาร่วมงานจำนวนมาก พิธีภาคเช้าปฏิบัติธรรม ตักบาตร ถวายภัตตาหาร ภาคบ่ายทำพิธีทอดกฐินสามัคคี แล้วถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน