สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์


640513_19.jpg

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์


640513_20.jpg

         สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์ นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีถวายเทียน เพื่อใช้ในงานบุญวันวิสาขบูชา โดยมีกัลยาณมิตรหวาน ธรรม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายเครื่องขยายเสียง โดยมีกัลยาณมิตรบุญเลิศ โกวิ่ง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรปิยะฉัตร ฉายะรถี - กัลยาณมิตรปณิชา ธรรมชนะติชัย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ ก่อนที่ตัวแทนประธานบุญพิธี ทั้ง 3 คณะ จะได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบารมี