สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง จัดพิธีทอดผ้าป่า 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง จัดพิธีทอดผ้าป่า 


     ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเป็นปฐมเริ่ม ตอกเสาเข็มต้นแรก ในจำนวน 222 ต้น เพื่อเป็นฐานรากในการก่อสร้างอาคาร "หน่อแก้วพระชินสีห์"


     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดอุทัยธานีและใกล้เคียง ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง จังหวัดอุทัยธานี โดยได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเป็นปฐมเริ่ม ตอกเสาเข็มต้นแรก ในจำนวน 222 ต้น เพื่อเป็นฐานรากในการก่อสร้างอาคาร "หน่อแก้วพระชินสีห์" ภายในงานท่านประธานสงฆ์ นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส พร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นบุญ เป็นกุศล และเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่า โดยคณะประธานและคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถา และอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้


    ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก จากจำนวนเสาเข็ม 222 ต้น เพื่อสถาปนาอาคารหน่อแก้วพระชินสีห์ ซึ่งอาคารหน่อแก้วพระชินสีห์ จะเป็นอาคารปฏิบัติธรรม 2 ชั้น ชั้นละ 600 ตาราเมตร ที่มีความงดงาม สวยเด่น เหมาะสมเป็นสถานที่ใช้อบรมกาย วาจา ใจ และเป็นที่ยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และอบรมพระบาลี