สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายคิลานเภสัช วัดภาวนาจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

 

   

 

      เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ วัดภาวนาจอร์เจียจัดพิธีถวายคิลานเภสัช โดยภาคเช้า พระอาจารย์นำนั่งสมาธิ จากนั้น เป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ โดยมีกัลฯ บุญเลี้ยง กัลฯ จันทร์ถนอม พงศ์ปรีชา เป็นผู้นำกล่าวถวายสังฆทาน
      ภาคบ่าย เป็นพิธีถวายคิลานเภสัช และฟ’งพระธรรมเทศนา