สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีทอดผ้าป่า

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีทอดผ้าป่า


    วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี  หลวงพ่อธัมมชโย


   เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบชาธรรมพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย โดยในช่วงเช้าสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรแพง   อินทะรักษา และกัลยาณมิตรทิพย์วรรณ เข็มบุญเลิศ  สาธุชนถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และทุกท่านได้ร่วมกันกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


   ภาคบ่ายสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม และประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี  หลวงพ่อธัมมชโย  พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย  ผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรนิรันดร์ – กัลยาณมิตรสุภามาศ  ตัณฑวิวัฒน์  จากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงธรรมะในหัวเรื่อง อานิสงส์ของการจุดประทีป ว่าเป็นบ่อเกิดทิพยสมบัติ มนุษย์สมบัติ ทำให้ได้สมบัติอย่างยิ่ง คือนิพพานสมบัติ คือการบูชาที่มนุษย์ทุกคนควรทำควรสั่งสมบุญพิเศษนี้ไว้ จะได้มีชีวิตที่รุ่งเรืองดังประทีปที่รุ่งโรจน์สว่างไสว เมื่อไปเกิด        เทวโลกก็จะเกิดไปเป็นเทวดาที่มีทิพยจักษุที่พิเศษกว่าเทวดาทั้งหลาย  พร้อมกันนี้ได้ยกตัวอย่างเรื่องของราวพระอนุรุทธเถระเจ้าผู้ทรงอภิญญาผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านทิพยจักษุ  และก่อนที่ทุกท่านจะได้แยกย้ายกันกลับบ้านทุกท่านได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ร่วมกัน