สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ครบ ๑ ปี วัดพระธรรมกายเวสเทิร์น ประเทศออสเตรเลีย

 

 

     

   

               เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พระภิกษุและคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเวสเทิร์นจัดงานบุญ     วันอาสาฬหบูชา และงานฉลองวัดครบ ๑ ปี กิจกรรมในภาคเช้า ได้แก่ การทำสมาธิปฏิบัติธรรมและถวายภัตตาหาร ภาคบ่าย แห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และตัดเค้กสวรรค์มหามงคลเศรษฐี ปิดท้ายด้วยการจับฉลากของขวัญ