จงเก็บรักษาไว้ไห้ดี เมื่อมีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้น น้อมระลึกถึงบูญ จงตั้งจิตอธิฐานเอาเถิด


 สภาวะขาลงของเศรษฐกิจโลกไม่อาจดึงรั้งกุศลศรัทธาของผู้ตั้งใจเอาชนะความตระหนี่ได้
...อ่านต่อ
ด้วยอานิสงส์ที่เคยถวายแผ่นอิฐทองคำเพื่อทำเป็นฐานเจดีย์สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นความสำคัญในการผลัดเปลี่ยนจีวรเก่าของพระสงฆ์
...อ่านต่อ
มหาสังฆทาน 24,000 วัด และพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ
...อ่านต่อ
คำว่าพุทธชยันตี ยังนำมาใช้ในความหมายแห่งชัยชนะ ดังนั้นเมื่อทอดกฐิน ฉลองชัยชนะครั้งที่ยิ่งใหญ่
...อ่านต่อ
ดีที่สุด คือ พระพุทธเจ้า ชั่วที่สุด คือ มาร ผู้เทศน์มารู้ตัวเมื่อบวชแล้วว่า ต้นธาตุ ใช้ให้จุติมาเพื่อปราบมาร
...อ่านต่อ
ดอกกุหลาบ ทุกดอกนี้ก็จะเป็นทางมาแห่งบุญบารมี ๑๐ ทัศ ของ เรา ที่จะทำให้ชีวิตของเราต่อจากนี้ไป
...อ่านต่อ
สร้างทุกสิ่ง เพื่อรองรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย
...อ่านต่อ
"วันคุ้มครองโลก" วันสำคัญที่จะประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า "โลกจะปลอดภัย เมื่อใจของทุกคนเข้าถึงธรรม"
...อ่านต่อ
“บ้านกัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่ควรจะรีบสถาปนากันให้บังเกิดขึ้น ให้เร็วทันกับการแก้ไขปัญหาสังคม
...อ่านต่อ
พิธีอัญเชิญรูปเหมือนทองคำ “พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ” รอบมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่ออัญเชิญ
...อ่านต่อ
อาคารที่รวมงานสร้างบารมีทุกอย่างของวัดพระธรรมกาย และจะช่วยให้งานเผยแผ่
...อ่านต่อ
อบรมระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม ถึง ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อสั่งสมบุญ แทนคุณแผ่นดิน
...อ่านต่อ
เป็นบุญที่มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาล ไม่เพียงได้บุญจากการสร้างพระพุทธรูป แต่ยังได้
...อ่านต่อ
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมใจพุทธบริษัท ๔ ทั้งแผ่นดินอุปสมบทหมู่
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยกย่องว่า "สังฆทาน" เป็นประมุขของผู้หวังบุญ และพระสงฆ์เป็นประมุขของผู้บูชา
...อ่านต่อ
รูปกายมหาบุรุษ จึงเป็นศูนย์รวมแห่งสรรพวิชา เป็นคลังแห่งความรู้ ในการที่จะรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์
...อ่านต่อ
จะเป็นอาคารที่รวมงานสร้างบารมีทุกอย่างของวัดพระธรรมกาย และจะช่วยให้งานเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
โลกของเราใบนี้ได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยธรรมมานานแสนนาน ธรรม ที่คุ้มครองโลกนี้เรียกว่า หิริ โอตตัปปะ
...อ่านต่อ
ถ้าจะทำบุญให้ครบ ๒๐,๐๐๐ วัด หากทำบุญวันละ ๑ วัด ต้องใช้เวลาถึง ๕๔ ปีและนี่คือการย่นเวลาแห่งการสร้างบารมีของเรา
...อ่านต่อ
วันคุ้มครองโลก (Earth Day) เริ่มต้นขึ้นเป็น ครั้งแรกในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๓ โดยองค์กรยุวพุทธ ฯ
...อ่านต่อ