ยกย่องสรรเสริญคนดี

วันที่ 14 พค. พ.ศ.2564

14-5-64-2-b.jpg

ยกย่องสรรเสริญคนดี

ตอนที่เขาตายไปเเล้ว

จะมีประโยชน์อะไรเเก่เขา

จาก หนังสือประกายความคิด 

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.02673221429189 Mins