พิธีสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก วันที่ ๑๓ - ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนามสอบ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 26 พย. พ.ศ.2562

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.014482498168945 Mins