วัดพระธรรมกายจัดบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ณ มหาธรรมกายเจดีย์

วันที่ 12 สค. พ.ศ.2562

 

วัดพระธรรมกายจัดบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

ฟื้นฟูประเพณีบวชเข้าพรรษาของชายไทย

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (ป.ธ.9,ราชบัณฑิต) เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์พิธีบรรพชาธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ 2562 โดยมีชายไทยกว่า 5,000 คน จากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศร่วมบวช

โครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปีพุทธศักราช 2562 วัดพระธรรมกาย ร่วมกับองค์การพุทธโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากล คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และภาคีเครือข่าย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ก.ค. ถึง 12 พ.ย. 62

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) ให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทย

2) ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้สั่งสมบุญและเป็นแบบอย่างอันดีในการเกิดโครงการเช่นนี้

3) ให้ผู้ร่วมโครงการได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม เป็นหลักในการดำเนินชีวิต

4) ฟื้นฟูประเพณีการบวชเข้าพรรษาของชายไทย

5) เป็นการบวชทดแทนคุณบิดา มารดา และมหาปูชนียาจารย์

โดยธรรมทายาทมีกำหนดเข้าพิธีอุปสมบทระหว่างวันที่ 14-15 ส.ค. 62 ณ วัดต่างๆทั่วประเทศ จากนั้นพระธรรมทายาทมีกำหนดอธิษฐานจำพรรษา (ปัจฉิมพรรษา)และปฏิบัติธรรมตลอดพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย

 Total Execution Time: 0.0021306832631429 Mins