พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี "ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง" ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วง

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2560

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี "ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง"
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วง ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.030953979492187 Mins