กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ผลมาจาก FC ธรรมะริมทางฯ เข้า Zoom ไม่ทัน หรือฟังครึ่งๆกลางๆ จับใจความไม่หมด ก็เอาใจ FC หน่อยนะ
ฟ้ากับดินไกลกัน ฝั่งสมุทรก็ว่าไกลกัน
เเล้วไปดูหมิ่นคนอื่น
ตอนที่เขาตายไปเเล้ว
พะพุทธเจ้าทุกพระองค์ มีอนันตรายิกธรรม ๔ คือ ๑. ใครๆ ไม่อาจทำอันตรายเเก่ปัจจัย ๔ ที่มีเฉพาะพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้
สุธาโภชน์มีรสตั้งร้อย ที่เราบริโภคในวันนี้ ก็ไม่เหมือนอมตธรรมที่เราได้บริโภค
คฤหบดีชื่อ "ปุนัพพสุมิต" ได้ซื้อพื้นที่ประมาณโยชน์หนึ่ง ด้วยการปูอิฐทองคำเต็มพื้นที่ สร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพระนามว่า "วิปัสสี"
เราได้ถวายผ้าอังสะในพระชินเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว
สัตว์แสนรู้แบบนี้ ใครเห็น ก็รัก ใครเห็น ก็ชอบ ยิ่งออกแนวปกป้อง แนวกตัญญูรู้คุณแบบนี้ บางครั้งคำโบราณ
ดูก่อนมารผู้มีบาป ภิกษุผู้เป็นสาวกของเรา จักเป็นผู้ฉลาด ได้รับเเนะนำ เเกล้วกล้า พหูสูต ทรงธรรม ปฎิบัติธรรม
เราได้ถวายเภสัชในพระสุคตเจ้า
ไม่เน้นภาพ ไม่เค้นภาพ เพื่อที่จะให้ชัดดังใจเรา

ปัจจุบันวัดพระธรรมกายเป็นวัดที่มีพระภิกษุมากที่สุด เพราะแต่ละปีมีผู้บวชในโครงการบวชระยะสั้นมากมาย และสุดท้ายก็มีพระจำนวน ไม่น้อยที่ตัดสินใจบวชต่อไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีกำหนดจึงทำให้จำนวนพระในวัดพระธรรมกายมีมากเป็นพัน ๆ รูป
คนเราประกอบด้วย ๒ ส่วน ส่วนแรก คือส่วนที่เราเรียกว่า ร่างกาย หรือ กาย ในภาษาบาลี อีกส่วนหนึ่ง คือส่วนที่เราเรียกกันว่า ใจ กายที่เราจับต้องได้นี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแบ่งอย่างง่าย ๆ เพื่อสื่อสารกันให้พอรู้เรื่องว่า กายนั้นประกอบด้วยธาตุหยาบ ๔ ชนิดด้วยกัน
เป็นระยะเวลา ๑๗ ปีแล้ว ที่ ๔ จังหวัดภาคใต้บนด้ามขวานทองมีการจัดกิจกรรมงานบุญเป็นประจำทุกเดือน เพราะน้ำที่เหมาะสำหรับเวลาและสถานการณ์เช่นนี้ เห็นจะมีเพียงน้ำทิพย์ชโลมใจที่เรียกว่า “บุญ” เท่านั้น ที่อาจสามารถดับไฟอันเกิดจากกิเลสในใจของมนุษย์ได้
พิธีประกอบสิริปทุมทิพย์จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญเป็นตัวแทนหมู่คณะอัญเชิญดอกบัวสีทองจำนวน ๘๑ ดอก
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง มอบหมายให้พระครูศรีธัญญาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
การหลับอย่างถูกหลักวิชชา ก็ต้องหลับในอู่ทะเลบุญ ซึ่งการหลับอย่างนี้ต้องเอาใจแตะไว้ที่กลางท้องหรือศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ หลับอยู่ในกลางองค์พระ กลางดวงใส ๆ การหลับแบบนี้เทวดาเขาจะชื่นชมอนุโมทนา สิริมงคลก็จะเกิดขึ้นกับเรา

วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เนื่องในวันพระใหญ่ เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนม์
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์
ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  ได้จัดพิธีบุพเปตพลี  เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดปฏิบัติธรรมออนไลน์ และพิธีถวายรัตนบุปผา บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์
วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดออนไลน์

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

การทำทานหรือการให้ จะให้ผลดีเต็มที่เมื่อผู้ให้สามารถเอาชนะใจตนเอง ขจัดความตระหนี่ออกไปจากใจได้
ภายหลังจากที่สุเมธดาบสได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าอีก ๔ อสงไขยแสนมหากัป
บารมี หรือ พุทธการกธรรม ธรรมอันยังสัตว์ให้ถึงฝั่งแห่งพระโพธิญาณนี้ ยังแบ่งตามลำดับความยากง่ายของการบำเพ็ญได้เป็น ๓ ชั้น คือ
"การสร้างบารมี" เป็นเรื่องสำคัญที่ชาวพุทธทุกคนควรได้ศึกษาเรียนรู้ให้กระจ่าง ด้วยเหตุว่าเป็นธรรมสำคัญที่มีผลต่อการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.026679682731628 Mins