วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สวนผัก “สัมมาอะระหัง” ปลูกผักส่งโรงทานช่วยต้านภัยโควิด-๑๙

กิจกรรมพิเศษ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

สวนผัก “สัมมาอะระหัง”
ปลูกผักส่งโรงทานช่วยต้านภัยโควิด-๑๙


สัมภาษณ์ กัลฯ วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ หัวหน้าชั้น

สวนผัก “สัมมาอะระหัง” ปลูกทำไม มีผลผลิตอะไรบ้าง ?

      ก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ทุ่งสวรรค์ตะวันฉายมีดอกไม้เต็มไปหมด เป็นทุ่งดอกไม้สีชมพู ที่ใช้ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร เมื่อช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓

        แต่ในสถานการณ์ตอนนี้นะครับ โควิด-๑๙ เกิดขึ้นทั้งโลก แม้แต่วัดพระธรรมกายของเราก็เจอวิกฤตนี้ ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงให้เปลี่ยนทุ่งดอกไม้เป็นสวนผัก จากที่เห็นนี้มีทั้งผักกาด ผักบุ้ง มะเขือ คะน้า และผักอื่น ๆ รวมทั้งหมดประมาณ ๒๐ ชนิด ที่เราเริ่มปลูกตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม แล้วก็ปลูกมาเรื่อยจนถึงตอนนี้เมษายน พฤษภาคมต้องบอกว่าปลื้มมากนะครับ เพราะว่าผักที่เราผลิตออกไปในแต่ละวันนี้นำไปทำภัตตาหารถวายพระประมาณ ๒,๐๐๐ รูป อีกทั้งอุบาสก อุบาสิกา และเจ้าหน้าที่ในวัดพระธรรมกายประมาณ ๒,๐๐๐ คน ก็ได้รับประทานผักนี้


     สวนผักนี้มีเนื้อที่ประมาณ ๖๐ ไร่ ปลูกผักปลอดสารพิษ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลาย สารเคมีไม่มีเลยนะครับ เพราะว่าเราเห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพ


       ผักทั้งหมดนี้ นอกจากใช้เป็นวัตถุดิบในการจัดทำภัตตาหารน้อมถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรแล้วเรายังนำไปทำอาหารแจกในโรงทาน ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงเป็นประจำทุกวัน และแจกที่สภาธรรมกายสากลทุกวันอาทิตย์ โดยมีพุทธบริษัทญาติโยมภายในวัดพระธรรมกาย มาร่วมกันรับประทานทุกวัน


     นอกจากนี้ ยังจัดสรรผลิตผลตามความพร้อมและเหมาะสม เพื่อนนำไปถวายคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นทางมาแห่งบุญและส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-๑๙ ไปด้วยกัน โดยคุณองอาจ ธรรมนิทา เป็นตัวแทนนำผักเหล่านี้ไปถวายวัดต่าง ๆ ซึ่งผลบุญก็เป็นของทุกท่าน ผลงานก็เป็นของทุกคนครับ

 

วัดพระธรรมกายถวายผักปลอดสารพิษสมทบหอฉันคณะสงฆ์ สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

        เมื่อวันที่ ๖, ๙, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระศรีรัตน์ โชติรตโน ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี และผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และนายธีระพัฒน์ เรืองโรจน์ ผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙และผักปลอดสารพิษแด่คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มีดำรินำผักเหล่านี้ไปมอบถวายสมทบหอฉัน เพื่อเป็นวัตถุดิบจัดทำภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และสนับสนุนการจัดตั้งโรงทานสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยความห่วงใยผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งวัดที่ทางทีมงานเดินทางไปมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และผักปลอดสารพิษ ได้แก่

๑. วัดดอนใหญ่
๒. วัดโพสพผลเจริญ
๓. วัดลาดสนุ่น
๔. วัดสมุหราษฎร์บำรุง
๕. วัดเขียนเขต
๖. วัดบัวแก้วเกษร

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร