วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วัดพระธรรมกายมอบชุดกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และอุปกรณ์ต้านภัยโควิด-๑๙

เรื่องจากปก
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

วัดพระธรรมกายมอบชุดกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
และอุปกรณ์ต้านภัยโควิด-๑๙

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
วัดพระธรรมกายมอบชุดป้องกันโควิด-๑๙ แก่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี
        วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนำโดยพระมหาอภิรักษ์ ยโสธโร และชมรมบัวขาว ได้ส่งมอบชุดกันฝนป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด แก่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลห้วยเม็ก
โรงพยาบาลหนองกุงศรี

วัดพระธรรมกายมอบชุดป้องกันโควิด-๑๙ แก่โรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์
        เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ วัดพระธรรมกายและพระครูวรธรรมธัช เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระมหามีชัย กิจฺจสาโร, ดร. เจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก พระอธิการธีรวัจน์ ญาณธีโร ธุดงคสถานห้วยเม็ก วัดแก้วสำเร็จ พระมหาอภิรักษ์ ยโสธโร ชมรมบัวขาว อาสาสมัครภาพนิ่งวัดพระธรรมกาย กลุ่มบุญอจินไตย กลุ่มหยุดเป็นตัวสำเร็จ ส่งมอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ แก่โรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ๓ แห่ง จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด คือ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง ๑,๐๐๐ ชุด โรงพยาบาลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก ๑,๐๐๐ ชุด โรงพยาบาลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี ๑,๐๐๐ ชุด

 

โรงพยาบาลบางละมุง
วัดพระธรรมกายมอบชุดป้องกันโควิด-๑๙ แก่โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี
       วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีมงานศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและคณะผู้ใจบุญมอบชุดป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด แก่ โรงพยาบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง

 

โรงพยาบาลลำพูน
โรงพยาบาลแม่ทา
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง

วัดพระธรรมกายมอบชุดป้องกันโควิด-๑๙ แก่โรงพยาบาลในจังหวัดลำพูน
       วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีมงานศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนำโดยพระอาจารย์และคณะผู้ใจบุญเมืองลำพูน มอบชุดป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ แก่ โรงพยาบาลลำพูน อำเภอเมือง จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โรงพยาบาลแม่ทา อำเภอแม่ทา จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด

 

โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลแกลง

วัดพระธรรมกายมอบชุดป้องกันโควิด-๑๙ แก่โรงพยาบาลในจังหวัดระยอง
      วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีมงานศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนำโดยพระอาจารย์วุฒิ อภิวุฑฺโฒ และคณะผู้ใจบุญเมืองระยอง มอบชุดป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด โดยแบ่งมอบให้ โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง ๒,๐๐๐ ชุด โรงพยาบาลแกลง อำเภอแกลง ๑,๐๐๐ ชุด

 

โรงพยาบาลปทุมธานี
วัดพระธรรมกายมอบกล้องเทอร์โมสแกนแก่โรงพยาบาลปทุมธานี
       วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.๙ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพจากบริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จำกัด มอบกล้องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย Recorder AI Camera ขาตั้ง จอแสดงผล เครื่องอ่านค่าความร้อน ฮาร์ดดิสก์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และชุดระบบ Software DSS Express รวมมูลค่า ๓๕๐,๐๐๐ บาท แก่โรงพยาบาลปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี นายแพทย์เกรียงไกร ก้ำไพบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ และ ภญ.อัมพร ณรงค์สันติ เป็นผู้แทนในการรับมอบ

 

สสจ. พระนครศรีอยุธยา
สภ. บางบาล
รพ.สต. ไทรน้อย
กำนันตำบลไทรน้อย

วัดพระธรรมกายมอบอุปกรณ์ต้านภัยโควิด-๑๙ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีมงานศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนำโดยพระอาจารย์จากศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบชุดป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด และหน้ากากผ้า จำนวน ๖๕๐ ชิ้น แก่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ๒๐,๐๐๐ มิลลิลิตร แก่ สถานีตำรวจภูธรบางบาล มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ๒๐,๐๐๐ มิลลิลิตร แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลไทรน้อย มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ๘,๐๐๐ มิลลิลิตร แก่ กำนันตำบลไทรน้อย

 

สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา
มูลนิธิธรรมกายถวายอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ แด่สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา
       เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย พระครูสถิตธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดทับไทร ที่ปรึกษาสมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา คุณวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี คุณรองรักษ์ บุญศิริ และคุณลลิตา สิริพัชรนันท์ ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม) พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ ประกอบด้วย Face Shield จำนวน ๕๐๐ ชิ้น หน้ากากผ้า ๑,๕๐๐ ชิ้น สเปรย์แอลกอฮอล์ ๒๐๐ ขวด แอลกอฮอล์ขนาด ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ๒๐๐ แกลลอน แอลกอฮอล์ขนาด ๒๐ ลิตร ๕ ถัง แท่นจ่ายเจลแบบเหยียบ ๕ แท่น ซุ้มพ่นฆ่าเชื้อ ๑ ซุ้ม ถังพ่นแอลกอฮอล์ไฟฟ้า ๒ ชุด โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมโกศาจารย์ เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช และเจ้าคณะจังหวัดไพลิน เป็นผู้แทนสมเด็จพระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาในการรับถวาย

       ทั้งนี้ การมอบถวายอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการถวายความดูแลคณะสงฆ์กัมพูชา และเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยของคณะสงฆ์ไทยที่มีต่อคณะสงฆ์กัมพูชามาโดยตลอด

 

โรงพยาบาลนามน
โรงพยาบาลยางตลาด

วัดพระธรรมกายมอบชุดป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ แก่โรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธ์ุ
         วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีมงานศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายมอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ แก่โรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ๒ แห่ง จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยแบ่งมอบให้ โรงพยาบาลนามน อำเภอนามน ๑,๐๐๐ ชุด และ โรงพยาบาลยางตลาด อำเภอยางตลาด ๑,๐๐๐ ชุด

        การมอบครั้งนี้ จัดขึ้นโดยพระมหามีชัย กิจฺจสาโร, ดร. เจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก พระครูวิบูลวุฒิกร เจ้าคณะอำเภอนามน พระครูศรีปริยัติโชติธรรม เจ้าคณะอำเภอยางตลาด พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวณฺโณ เจ้าคณะอำเภอสมเด็จ พระอธิการธีรวัจน์ ญาณธีโร ธุดงคสถานห้วยเม็ก วัดแก้วสำเร็จ พระมหาอภิรักษ์ ยโสธโร ชมรมบัวขาว อาสาสมัครภาพนิ่งวัดพระธรรมกาย กลุ่มบุญอจินไตย กลุ่มหยุดเป็นตัวสำเร็จ และผู้มีจิตศรัทธา

 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
วัดพระธรรมกายมอบกล้องเทอร์โมสแกนแก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
        วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.๙ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพจากบริษัทดีเน็ต เทคโนโลยี จำกัด และคณะศิษยานุศิษย์ ฯ มอบกล้องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย Recorder AI Camera ขาตั้ง จอแสดงผล เครื่องอ่านค่าความร้อน ฮาร์ดดิสก์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และชุดระบบ Software DSS Express รวมมูลค่า ๓๕๐,๐๐๐ บาท แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพร้อมคณะเป็นผู้แทนในการรับมอบ

 

โรงพยาบาลสันกำแพง
วัดพระธรรมกายมอบชุดป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ แก่โรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
       วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีมงานศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายมอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด แก่ โรงพยาบาลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง นำโดยพระอาจารย์กล้าธรรม โชติสิปฺโป ธุดงคสถานล้านนา ชมรมบัวขาว อาสาสมัครภาพนิ่งวัดพระธรรมกาย กลุ่มบุญอจินไตย กลุ่มหยุดเป็นตัวสำเร็จ คณะคุณครูอาสา และผู้มีจิตศรัทธา

 

สำนักงานสาธารณสุข อำเภอคลองหลวง
วัดพระธรรมกายมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-๑๙ แก่ สนง.สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

      วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.๙ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร นายแพทย์สุนทร วิวัฒน์พงศ์กิจ นายแพทย์ประจำสหคลีนิคบุญรักษ์ เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ ฯ มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัส อาทิ แอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า และ Face Shield แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง โดยได้รับเกียรติจากนายชวลิต ประเสริฐสุด สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง พร้อมคณะเป็นผู้แทนในการรับมอบ

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพระธรรมกายมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและรับเกียรติบัตรในฐานะองค์กรสนับสนุน
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโควิค-๑๙ มจร

    วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุ-สามเณร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

       ในการนี้ พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยพระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.๙ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย เข้าร่วมพิธี และรับเกียรติบัตรในฐานะองค์กรสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ปัจจัย ถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และเพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ แก่ศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช

        ในการมอบความช่วยเหลือแด่พระภิกษุ-สามเณรและประชาชนในครั้งนี้ มีองค์กรและคณะเจ้าภาพเข้าร่วมพิธีและรับเกียรติบัตรเป็นจำนวนมาก อาทิ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พระราชพัฒนากร เจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ดร.อโนมา วิจิตรวิกรม เป็นต้น

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร