ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ถ่ายทอดสดออนไลน์ วันวิสาขบูชา วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2563

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2563

ผังรายการ ถ่ายทอดสดออนไลน์สถานี GBN
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2563


08.30 น. รายการพิเศษ วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก
09.30 น. รายการ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19
10.50 น. รายการ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น. รายการพิเศษ บุญรอบโลกเนื่องในวันวิสาขบูชา
12.15 น. รายการ พิชิตเป้า สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2,350,000,000 จบ
13.30 น. รายการ พระธรรมเทศนา โดย พระมหาคองเขน สิริจนฺโท เรื่อง วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
14.30 น. รายการ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19
15.00 น. รายการ ปกิณกะธรรม / ทบทวนโอวาท
16.00 น. รายการพิเศษ หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 ยุทธศาสตร์เชิงพุทธ
18.00 น. รายการพิเศษ ฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2,350,000,000 จบ