ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมบุญภัตตาหารออนไลน์ วาระ 50 ปี วันคุ้มครองโลก

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2563

ขอเชิญร่วมบุญภัตตาหารออนไลน์
ถวายพระภิกษุ สามเณรวัดพระธรรมกาย นับพันรูป 
วาระ 50 ปี วันคุ้มครองโลก 
22 เมษายน พ.ศ.2563

ติดต่อผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด หรือ ห้องรับบริจาค 
สอบถามโทร.094-4919916, 094-4542541, 097-1696455