ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

นั่งสมาธิออนไลน์ “หยุดใจ ชนะภัยโควิด” เริ่ม 2-22 เมษายน นี้

วันที่ 02 เมย. พ.ศ.2563

ในวาระ 50 ปี วันคุ้มครองโลก
โครงการ
MEDITATE AGAINST #COVID-19
ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลก “หยุดใจ ชนะภัยโควิด” นั่งสมาธิออนไลน์ผ่าน 4 ช่องทาง
พร้อมกัน เวลา 19.30 น.  วันละ 20 นาที
รวมกันให้ได้
หนึ่งล้าน นาที
ระหว่างวันที่ 2 - 22 เมษายน พ.ศ.2563

 

เพียงกดลิ้งค์ด้านล่างนี้ ท่านก็จะเป็นหนึ่งในผู้คุ้มครองโลกด้วยธรรม

1.Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCvdBvVBS0ytcSOeRU-VunNg

2.Facebook : https://www.facebook.com/meditateagainstcovid19/

3.Twitter : https://twitter.com/MedAgainstCovid

4.Instagram : https://www.instagram.com/me