ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมรับบุญพิเศษ ปลิดกลีบดอกทรัพย์บานชื่น

วันที่ 24 ธค. พ.ศ.2562

ขอเชิญร่วมรับบุญพิเศษ ปลิดกลีบดอกทรัพย์บานชื่น
เริ่มตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 09.00 - 18.00 น.

ณ มหารัตนวิหารคด 30 - 31
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี