สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระธรรมรัตนาภรณ์ มอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ป.ธ.3, 6 และ 9 ​​​​​​​วัดพระธรรมกายเข้ารับ 61 รูป

พระธรรมรัตนาภรณ์ มอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ป.ธ.3, 6 และ 9
วัดพระธรรมกายเข้ารับ 61 รูป


641201_11.jpg

           วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง และประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง เปรียญธรรม 3 ประโยค เปรียญธรรม 6 ประโยค และเปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนคณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี และนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุม ฯ เฉลิมพระเกียรติ ฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 


641201_10.jpg

                 การนี้ พระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกาย ผู้สอบผ่านเปรียญธรรม 3, 6 และ 9 ประโยค ได้เข้ารับทุนการศึกษาครั้งนี้ด้วย จำนวน 61 รูป ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 วัดพระธรรมกายมีพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้บาลีสนามหลวงทุกชั้นประโยคตั้งแต่ ป.ธ.1-2 ถึง ป.ธ.9 รวมทั้งสิ้น 201 รูป เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศรองจากวัดโมลีโลกยารรามอีกด้วย


641201_09.jpg

            พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ได้จัดมอบทุนการศึกษามาอย่างตลอดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรในการศึกษาพระปริยัติธรรม สู่ความเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ และแตกฉานในพระธรรมวินัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อันจะเป็นทั้งที่พึ่งของพุทธศาสนิกชน เป็นอายุของพระพุทธศาสนาให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งปีนี้มีพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้บาลีสนามหลวง เปรียญธรรม 3 ประโยค เปรียญธรรม 6 ประโยค และเปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เข้ารับทุนทั้งสิ้น จำนวน 194 ทุน และนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 315 ทุน รวมเป็นเงิน 1,311,000 บาท