สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีบุพเปตพลี  

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีบุพเปตพลี  


640331_35.jpg

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันพระ


640331_36.jpg

          เมื่อวันพระที่ผ่านมา  วัดพระธรรมกายอิบาราขิ  ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี  เพื่ออุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย ,อาราธนาศีล 5,อาราธนาธรรม ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยาม พร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ทอดผ้าบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรม และถวายกองบุญต่าง ๆ แด่คณะสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมตกะภัตตาหาร นอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญ สร้างบารมี พร้อมทั้งได้ร่วมนำนั่งสมาธิ กลั่นใจให้ผ่องใส และอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เพราะทุกวันพระเป็นวันที่กระแสบุญจะแผ่ถึงผู้ล่วงลับได้โดยตรง โดยตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณ และมหาปูชนียาจารย์ จะนำบุญนี้ให้ไปถึงแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับ เพื่อให้พ้นจากความทุกข์ และมีความสุขในสัมปรายภพ   อีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วย