สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระธรรมทายาททำกิจวัตรเดินธรรมยาตราวันแรก ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

พระธรรมทายาททำกิจวัตรเดินธรรมยาตราวันแรก ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี


640111_13.jpg

       พระธรรมทายาทได้ทำกิจวัตรเดินธรรมยาตราวันแรก ในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 9 ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)


640111_15.jpg

       เมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา พระธรรมทายาทในโครงการธรรมยาตรา ปีที่ 9 (ออนไลน์) ได้ทำกิจวัตรเดินธรรมยาตรา ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ให้ชาวพุทธทั่วโลกได้ร่วมอนุโมทนากล่าวคำสาธุการตลอดเส้นทางกว่า 2.2 กิโลเมตร พร้อมกับนำภาพพุทธศาสนิกชนร่วมอนุโมทนาบุญฉายขึ้นจอ LED ขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจวัตรในการเดินธรรมยาตราของพระธรรมทายาทในครั้งนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์


640111_14.jpg

       โดยกิจวัตรเดินธรรมยาตรา  ในโครงการธรรมยาตรา ปีที่ 9 (ออนไลน์) ในครั้งนี้ มีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเข้าร่วมอนุโมทนาผ่านZoom เป็นจำนวนมาก จากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ อังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย นอร์เวย์ อิตาลี บาห์เรน เดนมาร์ก เยอรมัน ไอซ์แลนด์ บรูไน ญี่ปุ่น จอร์แดน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สวีเดน และพุทธศาสนิกชนชาวไทย 77 จังหวัดทั่วประเทศ


640111_16.jpg

        สำหรับบรรยากาศการทำกิจวัตรของพระธรรมทายาทในการเดินธรรมยาตราเป็นด้วยความศักดิสิทธิ์ สงบ เสงี่ยม สง่างาม นำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญ ผ่านระบบออนไลน์ผ่าน ZOOM ซึ่งทุกรูปมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อประกาศยอยกพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่ประจักไปสู่สายตาชาวโลกและในวันนี้พุทธศาสนิกชนมีความตั้งใจ ในการต้อนรับพระธรรมยาตราเพื่อไม่ให้ตกบุญใหญ่ผ่านทางระบบ ZOOM เป็นภาพความงดงามเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งพระธรรมยาตราทุกรูป ท่านตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองมาเป็นอย่างดีเพื่อมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพุทธศาสนานิกชนได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจวัตรในการเดินธรรมยาตราในครั้งนี้