สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบายศรีสู่ขวัญนาคธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ จ.ศรีสะเกษ

พิธีบายศรีสู่ขวัญนาคธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ จ.ศรีสะเกษ


631130_38.jpg

       ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดศรีสะเกษและศูนย์อบรมวัดเมืองคง จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีจุดเทียนรวมใจ นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช 2563  ของจังหวัดศรีสะเกษ


631130_36.jpg

      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดศรีสะเกษและศูนย์อบรมวัดเมืองคงจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีจุดเทียนรวมใจ นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช 2563  ณ ปราสาทศรีพฤทเธศวร วัดสระกำแพง โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาชัชวาลย์ โอภาโส เปรียญธรรม 9 ประโยค  , ดร. ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  เจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่ และรองเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานสงฆ์ โดยมีนาคธรรมทายาทที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 69 คน พร้อมด้วยสาธุชน คณะกัลยาณมิตรผู้นำบุญ ผู้ปกครองของเหล่านาคธรรมทายาท ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ยังความปลื้มปีติให้กับผู้ปกครองและนาคธรรมทายาทเป็นอย่างอย่างยิ่ง และเมื่อเสร็จพิธีนาคธรรมทายาททั้งหมดได้เดินทางมายังวัดพระธรรมกาย เพื่อฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะ เตรียมพร้อมบรรพชาและอุปสมบทต่อไป


631130_39.jpg

    สำหรับโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ อบรมระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564  จัดโดยวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับองค์การพุทธโลก ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ชายไทยบวชทดแทนพระคุณบิดามารดาและมหาปูชนียาจารย์ ให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทย ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้สั่งสมบุญบารมี ให้ผู้บวชได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม มีหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
 

631130_37.jpg