สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผมและปลงผมรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

พิธีตัดปอยผมและปลงผมรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์


631130_34.jpg

   วัดพระธรรมกายจัดพิธีตัดปอยผม และปลงผมนาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช 2563 


631130_32.jpg

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีตัดปอยผม และปลงผมธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช 2563  ณ บริเวณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง สภาธรรมกายสากล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดพิธีอุปสมบทหมู่หลายพันรูป พิธีกรรมเริ่มด้วยนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอตัดปอยผมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้ปรารถนาพ้นจากเพศคฤหัสถ์  เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่เพศสมณะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เดินตามรอยบาทพระศาสดา และพระอริยสาวกทั้งหลาย โดยมีคณะผู้ปกครองนาคธรรมทายาทเป็นผู้ตัดปอยผมเป็นปฐมฤกษ์ ก่อนที่ผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านจะได้ร่วมตัดปอยผม พร้อมกับอนุโมทนาบุญกับนาคธรรมทายาท  จากนั้นคณะสงฆ์ได้แปรแถวเพื่อทำปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาทตามประเพณีการบวชพระที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน  อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกับตัดความกังวลห่วงใย ก่อนที่นาคธรรมทายาททุกท่านจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในเส้นทางธรรม


631130_33.jpg

     กว่าที่ภาพพิธีกรรมในวันนี้จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะต้องอาศัยหัวใจอันเด็ดเดี่ยวของยอดกัลยาณมิตรผู้นำบุญทั่วประเทศไปทำหน้าที่ชักชวนชายไทยให้มาบวชในโครงการฯ เพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิด  สืบสานอายุพระพุทธศาสนา และเป็นการแสดงความกตัญญูบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย  ซึ่งท่านเป็นผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนา 
 

631130_35.jpg