สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์  

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์  


631130_29.jpg

 วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์  ผ่านระบบออนไลน์ 


631130_31.jpg

            โดยในภาคเช้าคณะสงฆ์นำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตน และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา โดยมีกัลยาณมิตรแพงสี ราทิจิต และกัลยาณมิตรสีพร พอนทิบสะวัด เป็นประธานนำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ส่วนพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีกัลยาณมิตรพยงศรี สิงหฤกษ์ และ ครอบครัวไชยเสนา เป็นประธาน นำกล่าวคำถวายทอดผ้าป่า ,กัลยาณมิตร Thomas-กัลยาณมิตรWandee Thaviu เป็นประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรค, กัลยาณมิตรมาลี อยู่จุ้ย ,กัลยาณมิตรเกรียงไกร โล้วิชากรติกุล เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรดรณิรัตน์ โล้วิชากรติกุล เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะประธานก็ได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์


631130_30.jpg

       ส่วนภาคบ่ายหลังจากปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้ว ก็ได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็นและอธิษฐานจิตประจำวัน พร้อมทั้งแผ่เมตตา และในโอกาสนี้พระสุมิตร สุหชฺโช ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาอันทรงคุณค่า