สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล ครบ 66 ปี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

พิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล ครบ 66 ปี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


631130_21.jpg

       พระภิกษุ สามเณร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายได้ร่วมพิธีมุทิตา เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ครบ 66 ปี พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

        เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พระภิกษุ สามเณร พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา และเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีมุทิตา เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ครบ 66 ปี พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

    สำหรับประวัติพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก นามเดิม รังสฤษดิ์ จินตมากุล ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 อายุ 66 ปี การศึกษาโลก ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนการศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้นเอก

        โดยเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พุทธศักราช 2531 ณ พัทธสีมาวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระพิพัฒน์ธรรมคณี เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2550 และรับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช  2560 โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ท่านได้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา รวมทั้งดูแลพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร มาด้วยดีโดยตลอด