สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดงานบุญบูชาข้าวพระ


631107_44.jpg

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด


631107_45.jpg

       ณ วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ คณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระ โดยทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า และได้ร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ โดยสาธุชนได้เดินทางมาร่วมพิธีที่วัด ได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 


631107_46.jpg

       จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด โดยมีกัลยาณมิตรกนกรัตน์ อยู่สวัสดิ์ เป็นประธานทอดผ้าป่า ส่วน พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีผู้แทนนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรสุจิตตา เทลเลฟเซน พร้อมด้วยกัลยาณมิตรวราลี วิบูลย์รัตน์ และในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้รับฟังธรรมอันทรงคุณค่าจาก พระครูวินัยธรประพฤติ พุทฺธิชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญ สร้างบารมี


631107_43.jpg