สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายไทยธรรม 1,000 กว่าวัด และพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด  4 จังหวัดชายแดนใต้

พิธีถวายไทยธรรม 1,000 กว่าวัด และพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด  4 จังหวัดชายแดนใต้


631107_40.jpg

          วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายไทยธรรม 1,000 กว่าวัดทั่วประเทศ ปีที่ 21 และพิธีถวายไทยธรรม 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 16  ครั้งที่ 152


631107_39.jpg

      ภาพอันเป็นทัศนานุตริยะงานบุญพิธีอันยิ่งใหญ่ได้บังเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  โดยวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้กราบอาธนาคณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล มาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวายไทยธรรม 1,000 กว่าวัดทั่วประเทศ ปีที่ 21, พิธีถวายไทยธรรม 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 16  ครั้งที่ 152 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 117 ซึ่งไทยธรรมอันปราณีตได้ถูกจัดเรียงไว้อย่างสวยงาม โดยการสนับสนุนของคณะเจ้าภาพผู้มีบุญผู้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้บริจาคทรัพย์เพื่อยังประโยคให้แก่เกิดขึ้นแก่งานพระพุทธศาสนา และยังเป็นอริยทรัพย์ติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้า ในส่วนของตัวแทนคณะเจ้าภาพในครั้งนี้มีกัลยาณมิตรไพศาล ทวีชัยถาวร และกัลยาณมิตรเสาวนี หิรัณยศิริ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน และในโอกาสนี้หลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้


631107_37.jpg

         จากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่คณะ 1,000 กว่าวัดทั่วประเทศ และคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้เมตตาเดินทางไกลมาเป็นเนื้อนาบุญ  ซึ่งการมาเยือนวัดพระธรรมกายในครั้งนี้นอกจากท่านจะรู้สึกประทับใจแล้ว ยังรู้สึกขอบคุณวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายเป็นอย่างมากที่ได้ส่งความช่วยเหลือไปอย่างตลอดต่อเนื่องเป็นระยะกว่า 16 ปี


631107_38.jpg

       นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีพิธีมอบทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 117 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งวันนี้คณะครูทุกท่านต่างรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณในความห่วงใยที่วัดพระธรรมกายมอบให้ครูชายแดนใต้ทุกคน