สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการ จัดพิธีทอดกฐิน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการ จัดพิธีทอดกฐิน


631107_35.jpg

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการ จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิมหาสมบัติเพื่อสร้างทุกสิ่ง ประจำปีพุทธศักราช 2563


631107_36.jpg

    คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียง ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิมหาสมบัติเพื่อสร้างทุกสิ่ง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานคณะประธานกฐิน นำโดยกัลยาณมิตรสมชาย ,กัลยาณมิตรสมหมาย และกัลยาณมิตรสมประสงค์ สมสงวน ได้นำขบวนอัญเชิญผ้ากฐินเคลื่อเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี นับเป็นช่วงเวลาอันทรงคุณค่า นำมาซึ่งมหาปีติแก่ทุกท่าน


631107_34.jpg

      จากนั้นพระอารีพงศ์ ธมฺมิโก ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการ ท่านประธานสงฆ์  ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ เมื่อทุกท่านเชื่อมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว ท่านประธานกฐินได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน ด้วยจิตที่เลื่อมใส เพราะงานบุญทอดกฐินสามัคคี ถือเป็นมหากาลทาน และมหากุศลในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของยอดกัลยาณมิตรทุกท่านที่ต้องการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมกันนี้ท่านประธานกฐินก็ได้น้อมถวายผ้ากฐินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ 


631107_33.jpg

    สำหรับพิธีทอดกฐินสามัคคีที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการรั้งนี้ คือมหากาลทานครั้งยิ่งใหญ่ที่หลอมรวมใจพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงส่งและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธรรมคำสอนให้กว้างไปสู่ใจมหาชน