สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายมอบทาน มอบธรรม แก่โรงเรียน-ชุมชนวัดบางเดื่อ

วัดพระธรรมกายมอบทาน มอบธรรม แก่โรงเรียน-ชุมชนวัดบางเดื่อ


631107_30.jpg

            วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย มอบทาน มอบธรรม แก่โรงเรียนและชุมชนวัดบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันโรคโควิด-19


631107_31.jpg

      นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก มอบถวายนมกล่อง จำนวนกว่า 8,000 กล่อง แด่พระครูสมุห์สุพจน์ สุภกิจฺโจ เจ้าอาวาสวัดบางเดื่อ เลขานุการเจ้าคณะตำบลบางหลวง พร้อมด้วยคุณครูเมตตา ภัทรธำรง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเดื่อ, คุณกรวุฒิ กิตติชาญวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลบางเดื่อ , คุณสุพล ทองสินกอบกิจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งมอบต่อถึงคณะครู นักเรียน และประชาชน เป็นสาธารณสงเคราะห์ ด้วยห่วงใย ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19


631107_32.jpg

             สำหรับการดำเนินงาน “มอบทาน มอบธรรม” นั้น สนองตามพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และขับเคลื่อนตามภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งต่อความห่วงใยแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดปทุมธานี