สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์


            วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย  เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พาษาแห่งการเข้าถึงธรรม


        สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย  โดยประธานกองบุญ คือกัลยาณมิตรอุ่นจิต กัลยาณมิตรนรินทร์  รุธิระศิริ นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด  โดยประธานกองบุญ คือกัลยาณมิตรบุญยัง   กัลยาณมิตรบุญสอน  มัทจิตธรรม    ,กัลยาณมิตรพรทิพย์  ปีเตอร์     ,พิธีถวายกองบุญคิลานเภสัช  ประธานกองบุญ คือ กัลยาณมิตรแสงอรุณ  นวลทรศรี และครอบครัว,กัลยาณมิตรมาณี  กัลยาณมิตรสก็อต  ลอเรนเซน,พิธีถวายกองบุญแสงสว่าง  ประธานกองบุญ คือกัลยาณมิตรนริศ   กัลยาณมิตรสุนันท์   กัลยาณมิตรธนิดา   ศิริทัพ ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  ประธานกองบุญ คือกัลยาณมิตรมานิตย์  กัลยาณมิตรนุศรา  พิลึก พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆ แด่คณะสงฆ์


             และเมื่อเสร็จการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์  สาธุชนทุกท่านต่างปลื้มปีติและเบิกบานในบุญครั้งนี้  แม้สถานการณ์โรคระบาดจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน  แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างบารมี ของยอดกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดา