สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์ 

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์ 


     วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย


   ภายในงานพระครูภาวนาวิเทศ ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมทำใจใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายโคมประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยประธานนำกล่าวผ่านทางออนไลน์คือ  กัลยาณมิตรจันทร์แรม จำปาอ่อน พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้พร้อมใจกันจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท่นบูชา จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรเคนนี่ อัง ส่วนพิธีถวายยารักษาโรค ประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรหล้าแก้ว ผลสุข,พิธีถวายสะพานทรัพย์อนันต์ ประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรสำราญ ผลสุข  ,พิธีถวายถนนทรัพย์อนันต์ ประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรอัฏฐพร เรืองธัมมกิจ ส่วนพิธีถวายเครื่องไทยธรรม ประธานนำกล่าวคือ เด็กชายภูริส ประกอบชาติ ในการนี้ตัวแทนเจ้าภาพแต่ละคณะได้น้อมถวายไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ 


     ส่วนภาคบ่ายพระครูภาวนาวิเทศ ท่านประธานสงฆ นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่น กาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และนำอธิษฐานจิตฉลององค์พระประธาน  ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย โดยมีประธานจุดคือ กัลยาณมิตรธนภรณ์ สังวรณ์ จากนั้นเป็นพิธีถวายสะพานและถนนทรัพย์อนันต์ โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรสมศักดิ์ กัลยาณมิตรธนภรณ์ สังวรณ์ ต่อด้วย“รายการพระครูฯพบปะญาติโยม” ฟังปกิณกธรรมจากพระครูภาวนาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบอสตัน ซึ่งทุกกิจกรรมแม้จะใช้ระบบออนไลน์ แต่ทุกคนที่รับชมและร่วมกิจกรรมก็ได้บุญกลับไปด้วยความเบิกบานใจ