สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์ 

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์ 


     วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ผ่านการถ่ายทอดสดระบบออนไลน์

       สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด โดยประธานกองบุญ คือ กัลยาณมิตรศิรีน่า ,กัลยาณมิตรศิวาพร นิมิตยงค์สกุล ,พิธีถวายคิลานเภสัช ประธานกองบุญ คือ กัลยาณมิตรทวีศักดิ์ ,กัลยาณมิตรดาวรรณ ,กัลยาณมิตรอเล็กซ์ วงแหวนแก้ว,พิธีถวายกองบุญแสงสว่าง ประธานกองบุญ คือ กัลยาณมิตรปิยะวัลคุ์ ปิยะไกวัล,กัลยาณมิตรเคนเนท เมาลินท์ ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ประธานกองบุญ คือ กัลยาณมิตรKate Praserthdam (เคท ประเสริฐดาม) พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆ แด่คณะสงฆ์

     และเมื่อเสร็จการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ สาธุชนทุกท่านต่างปลื้มปีติและเบิกบานในบุญครั้งนี้ แม้สถานการณ์โรคระบาดจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างบารมีของยอดกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดา