สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีบุพเปตพลี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีบุพเปตพลี


     ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดพิธีบุพเปตพลี  เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว และพิธีทอดผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้


   ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, อาราธนาศีล 5 และแสดงธรรม 1 ธรรมาสน์ โดยพระอาจารย์ธเนศ จนฺธวโร ,พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดธรรมนิยามสูตร และนำประกอบพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นตัวแทนสาธุชนได้นำกล่าวคำถวายมตกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน


    ต่อมาจึงเป็นพิธีอัญเชิญขบวนผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ซึ่งประธานในพิธีคือกัลยาณมิตรจันทิรา มณีรักษ์ ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า จากนั้นพระอาจารย์พรมสรร อภิวฑฺฒโน ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถา    และให้พรพระเป็นภาษาบาลี, ส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงาน ต่างมีความสุข อิ่มบุญกันถ้วนหน้า และจะทำหน้าที่กัลยาณมิตร ชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักมาร่วมงานบุญกันอีกในครั้งต่อๆ ไป