สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานพัฒนานิคม จัดพิธีทอดผ้าป่า

ธุดงคสถานพัฒนานิคม จัดพิธีทอดผ้าป่า


ธุดงคสถานพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำเดือนมิถุนายน 


       ณ ธุดงคสถานพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พุทธศาสนิกชนในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยประธานบุญพิธีทอดผ้าป่า คือกัลยาณมิตรโสภา เจิมสม ส่วนประธานรองคือกัลยาณมิตรสตบงกช สีสังข์ ภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีล 5 พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร และนั่งสมาธิ เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ จากนั้นได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่า ซึ่งประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ ซึ่งธุดงคสถานพัฒนานิคม ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเป็นประจำทุกเดือน มาเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว  โดยปัจจัยที่ได้ในแต่ละเดือนนั้น นอกจากจะเป็นปัจจัยที่ช่วยบำรุงศูนย์ ในเรื่องบุญภัตตาหาร-ปานะ ค่าไฟ ยานพาหนะ และ บุญซ่อมแซมรักษาอุปกรณ์-เครื่องใช้ภายในศาสนสถานที่ชำรุดแล้ว ยังรวมไปถึงบุญในการต่อเติมอาคารต่างๆเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วย 


          นอกจากนี้คณะกัลยาณมิตรยังได้ร่วมพิธีอุปสมบทพระธรรมทายาท ณ วัดกลางสว่างอารมณ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปีติของทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ปกครองต่างก็ปลื้มที่ได้เป็นบุตรหลานได้บวชในพระพุทธศาสนา และที่สำคัญได้บวชทดแทนคุณบิดา มารดา และได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า