สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันอาทิตย์


วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ ผ่านระบบออนไลน์


      โดยในภาคเช้าคณะสงฆ์นำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดมนต์ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรม ก่อนที่พิธีกรจะได้นำประกอบพิธีสมาทานศีล 5, และพิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรณัฐภัสสร ศุภวัฒน์โภคิน - กัลยาณมิตรอำนาจ อภิรัตนพิมลชัย เป็นประธาน ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตร Long กัลยาณมิตรChi - Hannah และ Tu family เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์

     ส่วนในภาคบ่ายก็ได้ปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็นและอธิษฐานจิตประจำวัน ก่อนที่พระกิตติคุณ สิริคุโณ จะได้แสดงพระธรรมเทศนาอันทรงคุณค่า