สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล


วัดพระธรรมกายแคนซัส   ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว


       โดยในภาคเช้าคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้า สวดมนตร์บูชาพระรัตนตรัย และ ปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายผ้าบังสุกุลจีวร และ อุทิศบุญกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งประธานบุญพิธี คือ กัลยาณมิตรภัตสดา   สูญดารา ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรคำปาน กัลยาณมิตรอรทัย  โจกเบ่งบุญ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ตัวแทนสาธุชนก็ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ 


   ส่วนภาคบ่าย ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนที่ร่วมพิธีกรรมอยู่ทางบ้านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ผ่านระบบออนไลน์ และในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้ฟังธรรมในหัวข้อเรื่อง การอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และผลดีของการไม่คบคนพาล จากพระอาจารย์บุญช่วย   จันโทภาโส เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคนซัส เพื่อเป็นข้อคิดให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต  ซึ่งสร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง