สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ


     วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ อาทิตย์ต้นเดือนเมษายน 


      ในเดือนนี้อยู่ในสถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิด-19 ทำให้สาธุชนไม่สามารถมาวัดได้ ทางวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดได้จัดให้คณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ โดยคณะสงฆ์  นำโดยพระมหาประสิทธิ์ ทิตฺติชโย ได้เมตตานำสวดมนต์ทำวัตรเย็นและสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ส่วนพระครูโสตถิธรรมวิเทศ ได้แจ้งกิจกรรมต่างๆและอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง GBN


    นอกจากนี้ภายในงานคณะสงฆ์ยังได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้สาธุชนให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไวรัส Covid 19 ไปได้อย่างปลอดภัย พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้เป็นผู้แทนสาธุชนน้อมนำปัจจัยบูชาข้าวพระและกองบุญต่าง ๆ ถวายแด่คณะสงฆ์