สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จัดพิธีบุพเปตพลี 

ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จัดพิธีบุพเปตพลี 


             ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส  ได้จัดพิธีบุพเปตพลี   เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว

            เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 5 ณ ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล  อาราธนาธรรม และสวดพระพุทธมนตร์บทธรรมนิยาม ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และประกอบพิธีกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์

      สำหรับพิธีบุพเปตพลีเป็นอริยประเพณีที่ชาวพุทธสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล นิยมทำบุญกันในวันพระใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันพระขึ้น 15 ค่ำ หรือวันพระจันทร์เต็มดวง  ด้วยเหตุที่ว่า เจ้าหน้าที่ในยมโลกจะหยุดการลงทัณฑ์ทรมานสัตว์นรก  หากมีหมู่ญาติในเมืองมนุษย์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้ บุญนั้นจะถึงแก่สัตว์นรกในทันที ทำให้ระยะเวลาที่ต้องได้รับทัณฑ์ทรมานสั้นลง หรืออาจพ้นกรรมไปเกิดเป็นมนุษย์ หรือไปเกิดในภพภูมิอื่น และการมาทำบุญในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญู ระลึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณ   และยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป