สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช   

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช   


    วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ถ่ายทอดสดการจัดงานบุญวันอาทิตย์ และ พิธีถวายคิลานเภสัช   

    สำหรับพิธีกรรมภาคเช้า ท่านประธานสงฆ์ ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด  โดยประธานกองบุญ คือกัลยาณมิตรทองสาย  รัชพงษ์ และร้าน Yummy Thai ส่วนพิธีถวายคิลานเภสัช  ประธานกองบุญ คือกัลยาณมิตรเคนเนท  เมาลินท์ ,กัลยาณมิตรปิยะวัลคุ์  ปิยไกวัล,พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยประธานกองบุญ คือกัลยาณมิตรมานิตย์ ,กัลยาณมิตรนุศรา  พิลึก พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆ แด่คณะสงฆ์


     และเมื่อเสร็จการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ สาธุชนทุกท่านต่างปลื้มปีติและเบิกบานในบุญครั้งนี้ แม้สถานการณ์โรคระบาดจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน  แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างบารมี ของยอดกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดา