สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานสวดพระอภิธรรม

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานสวดพระอภิธรรม


วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดงานสวดพระอภิธรรมให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว


              เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดงานสวดพระอภิธรรมให้กับ กัลยาณมิตร Enid Carter  โดยภายในงานกัลยาณมิตรเครือวัลย์ สุขเจริญ นำจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปหน้ารูปผู้วายชน ก่อนที่พิธีกรจะได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล พิธีอาราธนาธรรม ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระอภิธรรม 


           พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีถวายผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์ และพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ต่อมาท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลี เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว