สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะกัลยาณมิตร จ.นราธิวาส  ถวายภัตตาหาแด่คณะสงฆ์ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น

คณะกัลยาณมิตร จ.นราธิวาส  ถวายภัตตาหาแด่คณะสงฆ์ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น

 

        คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดนราธิวาส  ได้น้อมถวายภัตตาหารหวานคาวเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งได้ทางศูนย์ได้จัดมาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เป็นอย่างดี


        คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดนราธิวาส นำโดยกัลยาณมิตรชื่นหทัย ศิริไพรวัล และครอบครัว ได้น้อมถวายภัตตาหารหวานคาวเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ทำให้วัดและศูนย์ปฏิบัติธรรมหลายแห่งทั่วประเทศงดจัดกิจกรรมงานบุญ หรือกิจกรรมที่มีการรวมคนหมู่มาก แต่ก็อนุญาตให้ญาติโยมมาถวายภัตตาหารได้ โดยทางที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จะทำการตรวจวัดไข้เพื่อคัดกรองญาติโยมที่มาทำบุญถวายอาหาร รวมทั้งให้สวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโควิด - 19 แก่พระสงฆ์และญาติโยม ที่มาร่วมถวายภัตตาหาร