สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล


       วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว


       โดยในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม  เมื่อถึงเวลาสว่าง  ทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีล  และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรเพิ่มพูน และกัลยาณมิตรพวงพิกุล  จันทะวงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาและให้พร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์  


     ส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีประธานในพิธีคือ กัลยาณมิตรวรทัย  ประเสริฐ ได้นำกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล  ก่อนที่ทุกท่านจะได้ทอดผ้าบังสุกุล ส่วนคณะสงฆ์ก็พิจารณาผ้าบังสุกุล นอกจากนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ในการนี้ทุกท่านก็ได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน