สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


     คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับองค์กรภาคีฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช  2562 ณ วัดพระธรรมกาย ซึ่งมีเด็กและเยาวชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1 หมื่นคน


        เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยด๊อกเตอร์วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” และกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สภาวัฒนธรรมอำเภอคลองหลวง, องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, วัดพระธรรมกาย, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี, สมาคมนักข่าวปทุมธานี, ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี, มูลนิธิธรรมกาย, สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง, กลุ่มต้นกล้าคุณธรรมอำเภอคลองหลวง, กองชุมชนสัมพันธ์, ชมรมเรารักคลองสาม, ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในอุปถัมภ์พระครูวิจิตรอาภากร, ชมรมบ้านแก้วสายใยรัก, ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, ศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี และสถานี GBN (Global Buddhist Network) โดยการประสานงานของเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก 


       โดยรูปแบบการจัดงานฯ นั้น มุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานฯ ได้รับทั้งความรู้ ความสุข ความสนุกสนานกับกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงพุทธหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ กิจกรรม “วัฒนธรรมชาวพุทธ” กราบสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ เรียนรู้การกราบพระรัตนตรัย และอธิษฐานจิตประจำวันที่ถูกต้อง เพื่อร่วมรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงาม, นิทรรศการทางพระพุทธศาสนา 4.0 “พลเมืองสร้างสรรค์ รู้เท่าทันกฎแห่งกรรม โทษภัยของยาเสพติด”  เล่าเรื่องผ่านการแสดงพิเศษ สร้างความเกรงกลัวต่อบาปด้วยการชมประติมากรรมมหานรก ประกอบแสงสีเสียง เสมือนจริง,  นิทรรศการ “เส้นทางพระผู้ปราบมารและโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ 7” สร้างความเป็นสิริมงคลด้วยการสักการะรูปเหมือนของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร, นอกจากนี้ยังมีเวทีมอบของขวัญสุดพิเศษรวมกว่า 10,000 ชิ้น และการออกร้านแจกขนม อาหาร เครื่องดื่ม หลากหลายเมนูสุดอร่อยรวมกว่า 100 ร้าน "โดยมีคณะผู้ใหญ่ใจดีเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีนี้ได้รับความสนใจจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ในพื้นที่รอบวัดพระธรรมกาย เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนกว่า 10,000 คน ซึ่งถือเป็นกระแสตอบรับที่ดียิ่งอย่างต่อเนื่อง