สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนา"โรงเรียนแกนนำฟื้นฟูศีลธรรมโลก"

 

    

       
         เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดสัมมนา "โรงเรียนแกนนำฟื้นฟูศีลธรรมโลก"ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า ๑๐๐ คน 
        ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังพระธรรมเทศนา ในหัวข้อ "แนวทางการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน๘ประการอย่างยั่งยืน